Закриване на търговско дружество

Процедурата по закриване на фирма се характеризира със специфични дейстия, като вписване на обстоятелствата по ликвидацията. За осъществяването на този процес е необходимо да бъде подадено заявление в Агенцията по вписванията да бъде подадено зачвление, заедно с необходимите съпътстващи документи. Read more…

Advertisements

Ликвидация и несъстоятелност на фирма

Ликвидацията на фирма е извънсъдебно производство, при което съдът не е ръководен орган, докато при несъстоятелност е налично съдебно производство. По време на този процес дружеството се управлява от ликвидатор, който също така го представлява пред трети лица. Read more…